"Bez pogodnego, szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie"

Home

Szk. Zestaw Prog.

 SZKOLNY  ZESTAW

PROGRAMÓW

NAUCZANIA

 

 

NA ROK SZKOLNY

2012/2013

 

 

SPECJALNY OŚRODEK

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

IM. JANUSZA  KORCZAKA

BORZĘCICZKI

 

 

 

I , II  ZESPÓŁ
 REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY

DLA DZIECI Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  Numer w zestawie -1

Praca rewalidacyjno- wychowawcza w zespole dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną opiera się na:

    Rozporządzeniu MEN z dnia 30 stycznia 1997r. ( Dz. U. Nr 14, poz. 76)

 Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowywane są  w oparciu o fachową literaturę przedmiotu:

    1.,, Stymulacja od podstaw”  -Andreas Frohlich WSiP 1998r.

    2. ,,Rozwój daje radość” – Jacek Kielin GWP Gdańsk 1999r.

    3.,, Profil osiągnięć ucznia” – Jacek Kielin GWP Gdańsk 2002r.

    4. ,, Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” – M. Bogdanowicz, D. Okrzesik

    5.,, Pomóż mi być. Komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełn. intel. – lucyna Miosga.

    6. ,, Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej” – W. Maas.

    7. ,, Terapia Integracji Sensorycznej ( zeszyt I,II)  - B. Odowska-Szlachcic

    8. ,, Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym” CMPPP MEN W-wa 2000r.

    9.,, Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspierającej rozwój dziecka” B. Kaja

   10. ,, jak rozwijać zmysły mojego dziecka? Zeszyt informacyjny dla rodziców i opiekunów z serii,, Bądź terapeutą własnego dziecka” PCTP Koszalin 2001r.

   11. ,, W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka” M. Bogdanowicz.

   12.  Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki” M. Bogdanowicz. Gdańsk 2008r.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

DLA DZIECI Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Numer w zestawie - 2

 

 Praca rewalidacyjno- wychowawcza w zespole dzieci z głębokim upośledzeniem opiera się na:

      Rozporządzeniu MEN z dnia 30 stycznia 1997r. ( Dz. U. Nr 14, poz. 76)

Ponadto indywidualne programy rozwoju opierają się o fachowe poradniki wymienione powyżej w zestawie nr 1   

    

 

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Plany dydaktyczne dla uczennicy zostały skonstruowane w oparciu o programy nauczania do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w klasie IIIcp oraz o poradniki literatury fachowej:

·         M. Bogdanowicz, A. Kisiel, M. Przesnyska ,,Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”

·         A. Tońska Mrowiec, I. Pojmaj ,,Zabawy słuchowe”

Rozporządzenie MEN  z dnia 23 grudnia 2008r. Załącznik nr 7 Dz. U. z 15.01.2009r.

 

 

 

 

 

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym  lub znacznym

Klasa V-VI B

 

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer dopuszczenia

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie w środowisku

Plastyka

Muzyka z rytmiką

Technika

Wychowanie fizyczne

 

Pod redakcją Lidii Klaro - Celej

Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym uzupełniony o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – zał. 3 Rozporządzenie MEN z 23grudnia 2008  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

DOW – 4014 –S-2/97

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r.

 

1/II

 

 

Religia

 

 

Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym na II etapie edukacyjnym ,, W ramionach Ojca”.

 

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski z 20 czerwca 2001r.

GN – 2i-02/5

 

2/II

 

SZKOŁA PODSTAWOWA


Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

KLASA IV A

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer dopuszczenia

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Język polski

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

,, Miedzy nami”  Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

 

3/II

 

Historia

Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Rafał Towalski

,,Historia wokół nas”

Program nauczania historii i społeczeństwa wklasach4-6  szkoły podstawowej

 

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

 

4/II

Język angielski

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego szkoła podstawowa

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

5/II

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

,,Matematyka wokół nas” Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

6/II

Przyroda

Ewa Gromek        Ewa Kłos Wawrzyniec Kofta  Ewa Laskowska Andrzej Melson

 

,,Przyrodo witaj” program nauczania z przyrody w szkole podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r

7/II

Informatyka

D. Kiałka

K. Kiałka

,, Informatyka Europejczyka” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

8/II

Wychowanie fizyczne

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Kurzawy

,, Ćwiczę bo lubię”- Krotoszyński program nauczania wychowania fizycznego

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

9/II

Muzyka

T.Wójcik

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

10/II

Plastyka

I. Wyszkowska

Program nauczania z plastyki w szkole podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

11/II

Zajęcia techniczne

 

Waldemar Czyżewski

Program nauczania  zajęć technicznych dla szkoły podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

12/II

Religia

Ks. J. Szpet              D. Jackowiak

Program nauczania religii w szkole podstawowej

AZ-2-01/10

13/II

 

 

KLASA  V-VIA

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer dopuszczenia

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Język polski

Anna Kosińska   Anna Polak

Język polski. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

DKW – 4014-20/00

 

14/II

Historia

Radosław Lolo

Anna Pieńkowska

Rafał Towalski

,,Historia wokół nas”

Program nauczania historii i społeczeństwa wklasach4-6  szkoły podstawowej

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

 

15/II

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król   Krystyna Haśnik Grażyna Węglarczyk

Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

DKW -4014 -253A/99

16/II

Język angielski

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego szkoła podstawowa

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r.

17/II

Matematyka

Helena Siwek

Matematyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

DKW -4014 -302/99

18/II

Przyroda

Mirosława Wiechowska

Przyroda. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

DKW -4014 -302/99

 

19/II

Muzyka

Grzegorz Papalski

Muzyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

DKW – 4014 -138/00

 

20/II

Plastyka

Jolanta Huras

Plastyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

DKW – 4014-138/00

 

21/II

Technika

Wanda Jankowska-Kogut

Technika. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

DKW-4014-30/00

 

 

22/II

Wychowanie fizyczne

Danuta Wiejcka

Wychowanie fizyczne. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego (kl. IV – VI) sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

 

DKW- 4014 -301/99

 

23/II

Informatyka

D. Kiałka K. Kiałka

Informatyka Europejczyka

Rozporządzenie MEN z 23. XII. 2008r. Dz. U. z 15.01.2009r

 

24/II

Religia

Ks. J. Szpet              D. Jackowiak

,, Wezwani przez Boga” Program nauczania religii

 

AZ -2-01/1

25/II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ETAP EDUKACYJNY

 

GIMNAZJUM  

Dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym

KLASA IIB

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer dopuszczenia

Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania

Funkcjonowanie w środowisku

Plastyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Muzyka z rytmiką

 

Praca zbiorowa pod redakcją

Lidii Klaro -Celej

Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym uzupełniony o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – zał. 3 Rozporządzenie MEN z 23grudnia 2008  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 

DOW – 4014 –S-2/97

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r.

 

1/III

Religia

Konferencja Episkopatu Polski

Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym na III etapie edukacyjnym –

,,W ramionach Ojca”

 

 GN – 3i – 02/5

Zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu  Polski z dnia 20 czerwca 2001r

 

2/III

 

KLASA IIIB

Funkcjonowanie w środowisku

Technika

Plastyka

Muzyka z rytmiką

Wychowanie fizyczne

Praca zbiorowa pod redakcją

Lidii Klaro -Celej

Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym uzupełniony o treści i cele podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – zał. 3 Rozporządzenie MEN z 23grudnia 2008  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

DOW – 4014 –S-2/97

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

3/III

Religia

Zespół metodyczny Kurii Diecezjalnej

Program nauczania z religii

AZ -33-02/2-0

4/III

 

III ETAP EDUKACYJNY

 

GIMNAZJUM  

Dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

KLASA  IA

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer dopuszczenia

Numer w Szkolnym zestawie programów nauczania

Język polski

Pod redakcją Magdaleny Pagińskiej

,,Jesteś miedzy nami”

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

5/III

Historia

Anita Plumińska –Mieloch              Katarzyna Błachowska

,, Bliżej historii”

Program nauczania historii do gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

6/III

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Sitarska Bożena Strzemieczna

Wychowanie do życia w rodzinie program nauczania dla klas I-III gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

7/III

Geografia

Małgorzata Wojtatowicz

Program nauczania w gimnazjum specjalnym

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

8/III

Plastyka

Lila Wyszkowska

Program dla klas 1-3 gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

9/III

Muzyka

J. Oleszkiewicz

Program nauczania muzyki w gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

10/III

Matematyka

Anna Drążek

,, Matematyka wokół nas”

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

11/III

Religia

Arkadiusz Drozda

Pójść za Chrystusem

AZ-3-01/10

12/III

Fizyka

Roman Grzybowski

Fizyka – gimnazjum Program nauczania

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

13/III

Biologia

J. Loritz – Dabrowska Z. Sendecka              E. Szedzianis            E. Warbiłowicz

Biologia. Program nauczania dla gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

14/III

Chemia

B. Kupczyk             M. B. Szczepaniak   W. Nowak

Chemia. Program nauczania dla gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

15/III

Zajęcia techniczne

Waldemar Czyżewski 

Program nauczania techniki w gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.Dz. U. z 15.01.2009r

 

16/III

Informatyka

J. Pańczyk

Informatyka Europejczyka

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

17/III

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak  Janusz Janota

Program nauczania – gimnazjum

Zdrowie-Sport – Rekreacja

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

18/III

Język angielski

Barbara Tittenbrum Ewa Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego

DKOS 5002 – 1/06

 

19/III

 

KLASA IIIA

Język polski

Pod redakcją Magdaleny Pagińskiej

,,Jesteś miedzy nami”

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

20/III

 

Historia

Anita Plumińska –Mieloch              Katarzyna Błachowska

,, Bliżej historii”

Program nauczania historii do gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

21/III

Wiedza o społeczeństwie

Piotr Krzesicki     Piotr Kur     Małgorzata Poręba

Program nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.Dz. U. z 15.01.2009r

 

22/III

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Sitarska Bożena Strzemieczna

Wychowanie do życia w rodzinie program nauczania dla klas I-III gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.Dz. U. z 15.01.2009r

 

23/III

Język angielski

Barbara Tittenbrum Ewa Piotrowska

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego

DKOS 5002 – 1/06

 

24/III

Biologia

J. Loritz – Dabrowska Z. Sendecka              E. Szedzianis            E. Warbiłowicz

Biologia. Program nauczania dla gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

25/III

Matematyka

Anna Drążek

,, Matematyka wokół nas”

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

26/III

Geografia

Małgorzata Wojtatowicz

Program nauczania w gimnazjum specjalnym

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

27/III

Fizyka

Roman Grzybowski

Fizyka – gimnazjum Program nauczania

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

28/III

Chemia

B. Kupczyk             M. B. Szczepaniak   W. Nowak

Chemia. Program nauczania dla gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

29/III

Informatyka

J. Pańczyk

Informatyka Europejczyka

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

30/III

Zajęcia artystyczne

Karina Potocka –Dyro

Program nauczania Zajęcia artystyczne

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

31/III

Zajęcia techniczne

Waldemar Czyżewski

Program nauczania techniki w gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

32/III

Wychowanie fizyczne

Pod redakcją Z. Kurzawy

,, Ćwiczę bo lubię”

Program nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

33/III

Religia

Ks. J Szpet

Ks. D. Jackowiak

,, Żyjąc z innymi dla innych

AZ-33-02/2-0

34/III

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma   G. Zając

 

 

Program nauczania EDB dla gimnazjum

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r.

Dz. U. z 15.01.2009r

 

35/III

 

 

 

 

 

IV ETAP EDUKACYJNY

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

KLASA Ibp

Zajęcia edukacyjne, przedmioty lub bloki

Autor programu

Tytuł programu

Numer dopuszczenia

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia kształtujące kreatywność

Urszula Kobusińska Małgorzata Michalska Ilona Styburska

Program własny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

1/IV

Przysposobienie do pracy

Zbigniew Zakrzewski R. Kręciołek

Program własny z przysposobienia do pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

2/IV

Wychowanie Fizyczne

Rafał Klinkosz

Program własny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

3/IV

Zajęcia sportowe

M. Płóciennik           M. Lorych

Program wychowanie fizycznego dla szkoły przysposabiającej do pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

4/IV

Religia

Zespół Metodyczny Kurii Diecezjalnej

Świadek Chrystusa

AZ-4-03/10

5/IV

 

KLASA IIbp

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia kształtujące kreatywność

Urszula Kobusińska Małgorzata Michalska Ilona Styburska

Program własny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

6/IV

Przysposobienie do pracy

Zbigniew Zakrzewski R. Kręciołek

Program własny z przysposobienia do pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

7/IV

Wychowanie fizyczne

Zajęcia sportowe

M. Płóciennik           M. Lorych

Program wychowanie fizycznego dla szkoły przysposabiającej dp pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

8/IV

Religia

Zespół Metodyczny Kurii Diecezjalnej

Świadek Chrystusa

AZ-4-03/10

9/IV

 

KLASA IIIbp

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia kształtujące kreatywność

Urszula Kobusińska Małgorzata Michalska Ilona Styburska

Program własny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

10/IV

Przysposobienie do pracy

Zbigniew Zakrzewski Renata Kręciołek

Program własny z przysposobienia do pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7

Dz. U. z 15.01.2009r

 

11/IV

Wychowanie fizyczne

Zajęcia sportowe

Rafał Klinkosz

Program własny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Rozporządzenie MEN z

23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

12/IV

Religia

Zespół Metodyczny Kurii Diecezjalnej

Świadek Chrystusa

AZ-4-03/10

13/IV

 

 

 

KLASA IIIcp

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Zajęcia kształtujące kreatywność

Urszula Kobusińska Małgorzata Michalska Ilona Styburska

Program własny dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

14/IV

Przysposobienie do pracy

Zbigniew Zakrzewski Renata Kręciołek

Program własny z przysposobienia do pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009r

 

 

15/IV

Wychowanie fizyczne

Zajęcia sportowe

M. Płóciennik           M. Lorych

Program wychowanie fizycznego dla szkoły przysposabiającej dp pracy

Rozporządzenie MEN z 23.XII. 2008r. Załącznik nr 7Dz. U. z 15.01.2009

 

16/IV

Religia

Zespół Metodyczny Kurii Diecezjalnej

Świadek Chrystusa

AZ-4-03/10

17/IV

 

 

 

sosw06@vp.pl, adres: Borzęciczki 11, 63 - 720 Koźmin Wlkp. tel.062 7216993
Webmaster: Mirosław Gorzelanny
Last modified: wtorek czerwca 25, 2013.